Braunrote Stendelwurz (Epipactis atrorubens)


Braunrote Stendelwurz
... und hier in Nahaufnahme
Braunrote Stendelwurz - Nahaufnahme

zurück zur Übersicht